Mokesčių grąžinimas ir metinio pajamų deklaravimas UK | Accountica

Mokesčių grąžinimas ir metinio pajamų deklaravimas yra būtini veiksmai, reglamentuojami Jungtinės Karalystės teisės aktų. Kiekvienas savarankiškai dirbantis asmuo Jungtinėje Karalystėje privalo deklaruoti savo pajamas ir atlikti mokesčių grąžinimą už praėjusius finansinius metus. Deklaravimo laikotarpis yra nuo balandžio 6 d. iki sausio 31 d. Už deklaracijos pateikimą po termino skiriama £100 bauda, kuri gali didėti dėl tolimesnio vėlavimo.

Mokesčių permoka gali susidaryti dėl šių priežasčių:

  • Darbas statybų sektoriuje pagal Construction Industry Scheme (CIS).
  • Darbas nepilnus mokestinius metus.
  • Samdomas darbas, kai taikomas netinkamas mokesčių kodas.
  • Pajamų suma, mažesnė už neapmokestinamąjį minimumą.

Deklaruoti pajamas yra privaloma:

  • Savarankiškai dirbantiems asmenims.
  • Įmonių direktorams.
  • Asmenims, gaunantiems pajamas iš nekilnojamojo turto nuomos ar dividendų iš įmonių.
  • Asmenims, gaunantiems Vaiko pašalpą, jei jų pajamos ar pelnas viršija £50,000 per metus.
  • Asmenims, turintiems pajamas iš užsienio šaltinių.

Mokesčių grąžinimas ir metinio pajamų deklaravimas | Accountica