Collection: Family Law & Business Consultants

Accountica siūlo ne tik teorinę, bet ir praktinę patirtį Šeimos teisė:

 • Santuokos, finansiniai ir vaikų klausimai
 • Konsultacijos ir parama skyrybų procese
 • Teisinė konsultacija skyrybų klausimais
 • Tėvų teisės skyrybų metu
 • Turtinės teisės skyrybų procese
 • Vaikų globa ir apsauga po skyrybų
 • Tėvų susitarimai dėl vaikų priežiūros
 • Bendras turtas ir jo pasidalijimas
 • Teisinės paslaugos skyrybų metu
 • Teisininkai šeimos teisės byloms
 • Skyrybų dokumentų parengimas
 • Teisinės konsultacijos dėl alimentų
 • Tėvų susitarimai dėl alimentų
 • Alimentų ieškiniai ir ginčai
 • Teisinė pagalba skyryboms Londone
 • Teisinės konsultacijos dėl skyrybų teisinių aspektų
 • Teisinės paslaugos vaikų teisės reikalams po skyrybų
 • Finansinių reikalavimų vykdymo procedūros
 • Skyrybų ir vaikų teisių reglamentavimas
 • Nuomos sutarčių ir iškeldinimo
 • Skolų išieškojimas ir verslo konsultacijų teikimas

07919221876 E. info@accountica.com

No products found
Use fewer filters or remove all