Konsulinis būstas Jungtinėje Karalystėje

Konsulinis būstas Jungtinėje Karalystėje

Konsulinis būstas apibrėžiamas kaip viešoji apgyvendinimo forma, įgyvendinama Jungtinėje Karalystėje, vadinama socialiniu būstu. Norintiems pretenduoti į šią gyvenamąją vietą asmenims būtina pasiekti tam tikrą amžiaus ribą – ne mažiau kaip 18 metų, kai kuriose teritorijose – ne mažiau kaip 16 metų, bei pateikti išsamų prašymą dėl būsto skyrimo, kuriame turi būti išdėstoma visa būtina informacija.

Savivaldybės nagrinėja pateiktus prašymus ir, remiantis nustatyta tvarka, taškų sistema, priskiria pirmenybės kodą. Pirmenybė būstui gauti suteikiama asmenims, susiduriantiems su būsto netekimo grėsme, gyvenantiems nepakankamomis gyvenimo sąlygomis ar kenčiantiems nuo ligų, kurias sukėlė esamos gyvenimo sąlygos.

Būsto skyrimo laukimo trukmė yra proporcinga esamų laisvų būstų kiekiui, suteiktai pirmenybės teisei ir kitų pretendentų, turinčių aukštesnę pirmenybės teisę, skaičiui. Savivaldybės gali nustatyti tvarką, pagal kurią užregistruoti būsto pretendentai galėtų dalyvauti viešoje būstų, paskelbtų savivaldybės interneto svetainėse, atrankoje.

Konsulinio būsto gavėjams inicialiai taikomas 12 mėnesių bandomasis laikotarpis, per kurį būsto naudojimo laisvės yra ribojamos. Šio laikotarpio pabaigoje asmenys tampa nuolatiniais būsto nuomininkais ir įgyja teisę gyventi būste visą likusį gyvenimą, laikydamiesi nuomos sutartyje nustatytų sąlygų. Po bandomojo laikotarpio gali būti suteikta teisė nuomoti kambarius, įsigyti būstą, keistis būstais su kitais savivaldybės būsto nuomininkais arba atlikti reikšmingus būsto pakeitimus.

Savivaldybėms suteikta teisė tikrinti būstą siekiant išvengti galimo sukčiavimo, tai įgyvendinant per informacijos, pateikiamos kitų institucijų ar gyventojų, palyginimą, ar faktiškai būsto naudojimo patikrinimą.

Back to blog