Metinė ataskaita - Pelno mokestis (Corporation Tax) | UK Įmonės finansinės ataskaitos

Visos UK įmonės privalo sudaryti šias ataskaitas ir pateikti jas Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMĮ) per HMRC svetainę, kartu su įmonės mokesčių deklaracija (CT600 forma) ir pelno mokesčio skaičiavimais.

Svarbu pažymėti, kad HMRC svetainėje reikia vienu metu pateikti dokumentus tiek HMRC, tiek Įmonių registre.

Mažosioms įmonėms taikomos tam tikros lengvatos, leidžiančios pateikti supaprastintą finansinę ataskaitą.

Finansinėje ataskaitoje privaloma pateikti šiuos duomenis:

  1. Pelno ir nuostolio ataskaitą, apimant įmonės apyvartą, gautąjį pelną, pelną prieš apmokestinimą, apmokestinamąjį pelną, pelną po mokesčių ir kitą susijusią informaciją.
  2. Balansą, atspindintį įmonės finansinę padėtį finansinių metų pabaigoje ir lyginantį ją su ankstesniais metais. Balanse turi būti nurodyti ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, informacija apie kreditorius ir kita.
  3. Aiškinamuosius dokumentus, skirtus detaliau paaiškinti finansinius duomenis, įskaitant apskaitos politikos dokumentą, kuris yra privalomas visoms įmonėms.
  4. Direktoriaus ataskaitą, kurioje nurodoma pagrindinė įmonės veikla, informacija apie direktorius ir jų keitimą, politinėms kampanijoms ar labdaros organizacijoms suteiktą paramą, taip pat darbuotojų politiką.

Svarbu, kad ataskaita būtų pasirašyta direktoriaus. Pateikimo terminai yra nustatyti: pelno mokesčio deklaracija ir įmonės finansinė ataskaita turi būti pateikiamos per dvylika mėnesių po finansinių metų pabaigos, o finansinė ataskaita Įmonių registre - per devynis mėnesius po finansinių metų pabaigos.

Ataskaitos parengimą galite atlikti patys, tačiau, esant neaiškumams ar laiko stokai, patartina kreiptis į profesionalus buhalterius arba buhalterines paslaugas teikiančią įstaigą, pvz Accountica Consulting

Metinė ataskaita - Pelno mokestis (Corporation Tax)