Taikos sutartis (consent order) Anglijos skyrybų kontekste

Taikos sutartis (consent order). Skyrybos bendru sutikimu JK

Taikos sutartis (consent order) Anglijos skyrybų kontekste yra teismo išduotas oficialus dokumentas, kuris teisiniais pagrindais įtvirtina buvusių sutuoktinių susitarimą dėl turtų padalijimo po skyrybų.

Jame įtraukiami susitarimai dėl pinigų, nekilnojamojo turto, investicijų, pensijų ir santaupų padalijimo. Be to, taikoma sutartis gali nustatyti alimentų mokėjimo sąlygas vaikams.

Šis dokumentas yra svarbus, nes be jo jūsų buvęs partneris ateityje teisiškai gali pretenduoti į dalį jūsų turto ar pajamų. Taikoma sutartis (consent order) ne tik oficialiai įtvirtina finansinį susitarimą, pasiektą su buvusiu sutuoktiniu, bet ir nutraukia jų abipusius finansinius įsipareigojimus (clean break), užtikrinant aiškumą ir apsaugą abiem pusėms ateityje.

Savo noru pateikti prašymą dėl taikomos sutarties (consent order) gali būti ekonomiškai naudinga, tačiau tai reikalauja abiejų pusių bendradarbiavimo ir sutikimo. Todėl prieš pateikdami prašymą dėl taikomos sutarties (consent order), būtina pasikonsultuoti su specialistu, kuris padės teisingai įvertinti ir parengti sutarties sąlygas.

Kai taikoma sutartis (consent order) patvirtinama, šalys netenka teisinės galimybės keisti sutarties sąlygų be kito šalies sutikimo. Tai reiškia, kad susitarimas tampa galutinis ir neiškeičiamas (clean break).

Taikomos sutarties (consent order) gavimas užtikrina stabilumą ir ramybę ateityje, leidžiant visiškai nutraukti gyvenimiškus ir finansinius ryšius su buvusiu partneriu.

Back to blog